H.C. ANDERSEN FONDEN

H.C. Andersens Hus © Jonas Legarth

H.C. Andersen Fondens formål er at fremme kendskabet til H.C. Andersen og hans fødeby i en national og global sammenhæng.

Fonden uddeler en gang årligt midler til projekter der bidrager til Fondens formål. Fonden har i 2023 et budget på godt 3.000.000 kr. Det er muligt at ansøge Fonden om midler til initiativer, der støtter op om Fondens hovedspor.


Vedtægter

BESTYRELSEN

H.C. Andersen Fondens bestyrelse er sammensat af nationalt og fagligt bredt udvalgte repræsentanter fra væsentlige aktører på H.C. Andersen området. Herunder forskning, formidling og kulturturisme.

Fonden bestyrelse udgøres af ni personer der er udpeget af henholdsvis Kulturministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet, Syddansk Universitet, Odense Kommune, Region Syddanmark og Erhvervshus Fyn.


H.C. Andersen Fonden Odenses bestyrelse udgøres af;


  • Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen (fmd., udpeget af Odense Kommune)
  • Institutleder Per Krogh Hansen (næstfmd., udpeget af SDU)
  • Museumsdirektør Anne-Louise Sommer (udpeget af Kulturministeriet)
  • Kontorchef Cecilie Solstad (udpeget af Erhvervsministeriet)
  • Afdelingschef Jeppe Kristensen(udpeget af Region Syddanmark)
  • Direktør for H.C. Andersen Festivalen Peter Bøgholm (udpeget af Erhvervshus Fyn)
  • Rådmand Søren Windell (udpeget af Odense Kommune)
  • Direktør Flemming Bruhn (udpeget af Odense Kommune)
  • Museumsdirektør Henrik Harnow (udpeget af Odense Kommune)
H.C. Andersens Hus © Daniel Jensen

STRATEGI 2023 - 2026

Filmfestival med elev-produktioner © Geir Hauksson

Strategien for 2023 offentliggøres efter vedtagelsen i løbet af foråret 2023.