ANSØGNINGSKRITERIER

Vinderne til Filmfestivalen © Geir Hauksson

For at komme i betragtning til støtte af et projekt, skal projektet bidrage til mindst et af Fondens fire hovedspor i arbejdet med Andersen.


I behandlingen af ansøgninger lægger Fonden vægt på, at projekterne er væsentlige med en høj grad af medfinansiering enten via fonde eller ved egenfinansiering. Fonden har fokus på, at projekterne er udviklende og har høj kvalitet, lige som Fonden lægger vægt på udbredelsen af resultaterne af de støttede projekter. Fonden understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere.


For at sikre tilstrækkelig slagkraft og effekt er det som udgangspunkt forudsat, at ansøger er en større organisation/institution med arbejdsfelt inden et eller flere af fondens 4 aktuelle strategiske spor. Det vil indgå i prioriteringen af tildelinger, at ansøger medfinansierer indsatsen. Dette kan ske enten i form af kontantbeløb eller godkendt og dokumenteret arbejdskraft.


Såfremt der opnås tilskud fra Fonden, vil fondens sekretariat indgå en kontrakt med tilskudsmodtager, som bl.a. vil beskrive, hvad der er opnået tilskud til, hvornår udbetalingerne vil falde, hvordan projektet skal afrapporteres, krav til regnskab mv.

SÅDAN SØGER DU

Ansøgningsfrist for tilskud til 2024 - 01.11.2023


Som ansøger til Fonden skal du udfylde Fondens officielle ansøgningsskema som du finder her. Udover korrekt udfyldelse af ansøgningsskema, skal du vedhæfte relevante bilag til din ansøgning. Som minimum detaljeret budget, aktivitetsplan samt officielle interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere.

 

Ansøgninger skal udgøre en substantiel størrelse med henblik på at have en markant effekt; dvs. ansøgt beløb på minimum 300.000 kr. årligt. Der vil kunne søges støtte til projekter og initiativer med flerårigt perspektiv. Tildelingen vil som udgangspunkt kun ske for ét år ad gangen, idet ansøger for følgende år skal fremsende ny ansøgning.


Det vil være muligt for ansøger efter aftale med Fondens sekretariat at dele en bevilling over to år. 


Download ansøgningsskemaet her

H.C. Andersen manuskript © Jonas Legarth

TIDLIGERE STØTTEDE

Fishtail © Anders Nydam

H.C. Andersen fonden har tidligere støttet bl.a.:


  • Animani: Fishtail - Et dukketeatralsk Oprør! (Produktionsstøtte og indkøb af forestilling)
  • Destination Fyn: Et eventyr du troede du kendte (Markedsføringskampagne)
  • FilmFyn: EDIT24  (Undervisningsforløb)
  • H.C. Andersen Centeret, SDU: H.C. Andersen Uddannelse (Uddannelsesforløb)